​ប្រែ​សម្រួលៈ ជា សីហៈ​/​ភ្នំពេញ: ការរីក​រាលដាល​នៃ​កូ​វីដ ១៩ វា​មិន​ត្រឹមតែ​ជះឥទ្ធិពល​ដល់​បញ្ហា​សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ សូម្បីតែ​បញ្ហា​ផ្លូវភេទ​វា​ក៏​ជា​បញ្ហា​ប្រឈម​មួយ​ផងដែរ នៅពេលនេះ ។

​នៅក្នុង​អំ​ឡូង​ពេលដែល​ជំងឺ​នេះ​កំពុងតែ​រាតត្បាត​ខ្លាំង នៅ​ប្រទេស​កាណាដា ជាពិសេស​គេ​ប៊ិច មាន ការពិ​ភា​ក្សា​​អំពី​ផលប៉ះពាល់​នៃ​មេរោគ​នេះ នៅក្នុង​ចំណោម​យុវវ័យ​រហូតដល់​មាន​ទស្សនៈ មួយ​នៅក្នុង​ការបញ្ចូល​នូវ​មេរៀន​ផ្លូវភេទ​ដល់​សិស្ស ដើម្បី​ដោះស្រាយ​នឹង​បញ្ហា ។

​ដោយសា​គ្លីនិក​សុខភាព​ផ្លូវភេទ​ជាច្រើន​ត្រូវបាន​បិទ​ក្រោយ​ពេលដែល​កូ​វីដ -១៩ រាតត្បាត យុវវ័យ​ពិតជា​ពិបាក​នៅក្នុង​ការស្វែងរក​កន្លែង​ដែល​ពិគ្រោះ​អំពី​បញ្ហា​ផ្លូវភេទ​របស់​ពួកគេ ដូច្នេះហើយ​ទើប​មាន​ទស្សនៈ​មួយ បាន​លេច​ឡើង​ដោយ​ទាមទារ​បញ្ចូល​ចំណេះដឹង​នេះ​ទៅក្នុង​កម្មវិធី​អប់រំ ។

​ការបិទ​គ្លីនិក​សុខភាព​ផ្លូវភេទ​រាប់មិនអស់​នៅ​ទីក្រុង​នោះ គឺ​បាន​បង្កើត​ភាព​មិនអាច​ទទួលយក​បាន​សម្រាប់​សេវា​នៃ​ការ​ពន្យារកំណើត ការធ្វើ​តេ​ស្តិ៍​កាមរោគ ការ​រំលូតកូន និង​សេវាកម្ម​សុខភាព​បន្ត​ពូជ​ដទៃទៀត ជាច្រើន ដូច្នេះ យុវវ័យ​គឺ​ត្រូវការ​បំផុត​នូវ​ចំណេះដឹង​អំពី​ការ​រួមភេទ​ដែលមាន​សុវត្ថិភាព​រួមទាំង​វិធី​ការពារ​ខ្លួន​ពី​ការឆ្លង​ជំងឺ​កាមរោគ​។​

​ជាទូទៅ​មនុស្ស​វ័យក្មេង​ស្ទាក់ស្ទើរ​ក្នុងការ​ធ្វើតេស្ត​រក​ជំងឺ​កាមរោគ​ហើយ​រោគរាតត្បាត​បាន​បង្កើន​ការព្រួយបារម្ភ​នេះ​៕​