ដោយៈ​ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

គណៈកម្មការ​
(​គៈណៈ​-​កាំ​-​ម៉ៈ​-​កា​)
​នាមសព្ទ​
( បា​. ) ជន​មួយក្រុម ឬ ក្រុម​ជំនុំ​ដែល​ចាត់តាំងឡើង ដោយ​ពិធី​បោះឆ្នោត ឬ ដោយ​ការជ្រើសតាំង សម្រាប់​ឲ្យ​ពិនិត្យ​កិច្ចការ​ណាមួយ​ដាច់​មុខ​ដោយឡែក​
​គណៈកម្មការ​វប្បធម៌ បាន​បង្កើត​ពាក្យ​ខ្មែរ​ថ្មីៗ ជាច្រើន ។​

​គណៈកម្មាធិការ​
(—​កាំ​-​ម៉ា​-​ធិ​-​កា​)
​នាមសព្ទ​
( បា​. ) សមាជិក​មួយក្រុម​ដែល​តាំង​ឡើង​ក្នុង​ក្រសួង​រាជការ ឬ ក្នុង​សភា​ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រតិបត្តិ​សម្រេចការ​ណាមួយ​
​មុខការ​នេះ​ស្រេច​លើ​គណៈកម្មាធិការ ។​

​គណៈប្រតិភូ​
(—​ប្រៈ តិ​—)
​នាមសព្ទ​
( សំ​. ) ជន​មួយក្រុម ឬ គណៈកម្មការ​មួយក្រុម ដែល​គេ​ចាត់​ឲ្យ​ជា​តំណាង​ជាតិ​, តំណាង​ប្រទេស ឬ តំណាង​ក្រុម​ណាមួយ ដើម្បី​បំពេញ​កិច្ចការ​ផ្សេងៗ ឯ​បរទេស ឬ ក្នុងប្រទេស ។​

​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​
​នាមសព្ទ​
( បា​. គណ​រដ្ឋ + សំ​. មន្ត្រី ) ពួកក្រុម​នៃ​រដ្ឋមន្ត្រី ដែលមាន​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​មួយរូប​ជា​ប្រមុខ ។​