ដោយៈ​ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ឃាតកម្ម​
(​ឃាតៈ​-​កាំ​)
​នាមសព្ទ​
(​បា​.) អំពើ​គឺ​ការសម្លាប់​, អំពើ​សម្លាប់​, អំពើ​បៀតបៀន ។​

ឃាតកៈ​
(​ឃា​-​តៈ​-​កៈ​)
នាមសព្ទ​
(​បា​. ឃាតក​) អ្នក​ធ្វើឃាត​, អ្នក​សម្លាប់ ។​

ទណ្ឌឃាដ​
(​ទ័ន​ឌៈ​-​ឃាត​)
​នាមសព្ទ​
(​បា​.) ការ​ពិឃាត​ដោយ​អាជ្ញា​, ដោយ​ដំបង​, កំណាត់ឈើ ជា​គ្រឿង​ពិឃាត ។ ខ្មែរ​យើង​ប្រើពាក្យ​នេះ​ជា​ឈ្មោះ​វណ្ណយុត្ត​ម្យ៉ាង​មាន​សណ្ឋាន​លំនាំ​កន្ទុយ​កំប្រុក (​៍​) សម្រាប់​ដាក់​ឃាត់​អក្សរ​មិន​ឲ្យ​មាន​សំឡេង ដូចជា ប្រយោជន៍​, យោជន៍​, ខ្លឹមចន្ទន៍ ជាដើម​; វណ្ណយុត្ត​នេះ បើ​ហៅថា បដិសេធ ក៏បាន​, ចំពោះ​ភាសា​សំ​ស្រឹ្ក​ត​ដែល​សរសេរ​ជា​អក្សរ​ទេវនាគរី​, ទណ្ឌឃាត​នេះ​ហៅថា វិរាម មាន​រូប​ដូច្នេះ​(^) សម្រាប់​ប្រើ​ដាក់​ពីក្រោម​តួអក្សរ​ក្រោយបង្អស់ ដែល​ទុក​គ្រាន់តែ​ជា​តួ​ប្រកប​ប៉ុណ្ណោះ មិន​ឲ្យ​ចេញ​សំឡេង​ដូចជា​ពាក្យ​ថា ក​ម៌​ន​, តប​ស​, តេជ​ស​, អា​ត្មន​, ជាដើម ។ ប៉ុន្តែ​ចំពោះ​ភាសាសំស្ក្រឹត​ដែល​សរសេរ​ជា​អក្សរ​ខ្មែរ​, យើង​សន្មត​សញ្ញា​ទណ្ឌឃាត​នេះ​ដូច្នេះ​វិញ (—) សម្រាប់​ដាក់​ពីលើ​តួអក្សរ​ក្រោយបង្អស់​នោះៗ ដែល​គ្រាន់តែ​ជា​តួ​ប្រកប​មិន​ឲ្យ​ចេញ​សំឡេង​ដូចគ្នា​ដែរ​ដូចជា ក​ម៌​ន៑​, តប​ស៑​, តេជ​ស៑​, អាត្ម​ន៑ (​អ​. ថ​. ក​រ័​ន្ម​, តៈ​បុ័​ស​, តេ​ជ័ស​, អាត្ម័ន ) ។​

​ទណ្ឌឃាត​
(​ទ័ន​ឌៈ​-​ឃាត​)
​នាមសព្ទ​
( ម​. ព​. ទណ្ឌឃាដ ) ។​

នរឃាតក​
(​នៈរៈ​ឃាតៈ​កៈ ឬ —​ដក់​)
នាមសព្ទ​
(​បា​. នរឃាតក​) អ្នក​ពិឃាត​មនុស្ស (​ព​. កា​. ប្រើ​ជា នរឃាតក៍ អ​. ថ​. នៈរៈឃាត ក៏បាន​) ។ វេ​វ​. មនុស្សឃាតក ។​