ដោយៈ​ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

បារ​
​​នាមសព្ទ​
​បិសាច​ដែល​បន្លាច​កូនក្មេង​ឲ្យ​មមាល​ឃើញ​អ្វីៗ​ដែល​គួរ​ខ្លាច​
​បារបន្លាច ។​
​កិរិយាសព្ទ​
​កាយ​យកចេញ​
​បារអាចម៍ដី ។​

​បា​
​បុស​សព្វនាម​
( សំ​. បា​. បា អ​. ថ​. ប៉ា​. កិ​. “​ផឹក​; គ្រប់គ្រង​”; ន​. “​អ្នក​ផឹក ( ទឹក ), អ្នកគ្រប់គ្រង​, អ្នករក្សា​, អ្នក​ទំនុកបម្រុង​”) អ្នក ។​
​ពាក្យ​សម្រាប់​ហៅ​កូនប្រុស​ឬ​មនុស្ស​អ្នកមាន​អានុភាព​តិចជាង​ខ្លួន​ដែល​ទុក​ស្មើ​កូនប្រុស​បង្កើត​
​ម្នាលបា​, ហៃ​បា​, នែ​បា ។​
នាមសព្ទ​
​ឪពុក (​អ​. ថ​. ប៉ា​); ពាក្យ​សម្រាប់​ហៅ​មនុស្ស​ប្រុស​ឬ​សត្វ​ឈ្មោល​ដែលជា​គូ​គ្នា​នឹង មេ ថា : មេបា​; បាគោ​, គោបា​, បាក្របី​, ក្របី​បា . . . ( ម​. ព​. មេ និង មេបា ទៀតផង ) ។​

បាក់ជ័របាយ​
​កិរិយាសព្ទ​
​ល្ហិតល្ហៃ​រសេះរសោះ​ព្រោះ​អត់​អាហារ​ហួសពេល​
​អត់បាយ​ហួសពេល ឃ្លាន​ហួសពេក ទៅជា​បាក់ជ័របាយ ។​
គុណសព្ទ​
​ល្ហិតល្ហៃ​រសេះរសោះ​ព្រោះ​អត់​អាហារ​ហួសពេល​
​អត់បាយ​ហួសពេល ឃ្លាន​ហួសពេក ទៅជា​បាក់ជ័របាយ ។​

បាក់ដំឡូង​
​គុណសព្ទ​
​ដែល​ហើម​សាច់​ច្របាច់​សង្កត់​ទៅ​ទ្រុឌ​ខូង​ស្លាំង​ឥតមាន​ឈាម​ដោយ​រោគ​ហើម​ខ្លួន​ឬ​ហើម​ដៃ​ហើមជើង​
​សាច់​បាក់ដំឡូង ។​

បាក់សាច់​
​គុណសព្ទ​
​ដែល​ប្រែ​សាច់​រកកល់​ស្អុយ​ខូច​រសជាតិ​ប្រក្រតី​ដើម ( ច្រើន​ប្រើ​ចំពោះតែ​ត្រី )
​ត្រី​បាក់សាច់ ។​

បាក់ស្បាត​
​កិរិយាសព្ទ​
​បាក់ចិត្ត​ខ្លាចរអា​លែង​ហ៊ាន​បញ្ចេញ​រូបស្បាត​តទៅទៀត​
​បាក់ស្បាត​លែង​ហ៊ាន​ទៀត​; ខ្លាច​បាក់ស្បាត​, ចាញ់​បាក់ស្បាត ។​
​កិរិយាវិសេសន៍​
​បាក់ចិត្ត​ខ្លាចរអា​លែង​ហ៊ាន​បញ្ចេញ​រូបស្បាត​តទៅទៀត​
​បាក់ស្បាត​លែង​ហ៊ាន​ទៀត​; ខ្លាច​បាក់ស្បាត​, ចាញ់​បាក់ស្បាត ។​