ប្រែ​សម្រួល​: ជា សីហៈ / ភ្នំពេញ​: បុរស​ភាគច្រើន​ដែលមាន​ភរិយា​ហើយ​តែងតែមាន​អារម្មណ៍​ខឹង ហើយ​ពេលខ្លះ​អន់​ចិត្តនឹង​ខ្លួនឯង​ដែល​យក​ភរិយា​ខុស​ចិត្ត​ខុសពី​ការរំពឹងទុក​។

​សូម​កុំភ្លេចថា នេះ​មិនមែនជា​កំហុស​របស់​អ្នក ឬ​នរណា​ឡើយ​។ នេះ​គឺជា​បញ្ហា​គ្រួសារ ប៉ុន្តែ​អ្នក​គួរតែ រៀន​អនុវត្ត​ចំណុច​ទាំង​៥ ខាងក្រោម​បាន​នោះ​អ្នក​អាច​នឹង​សម្លាប់​ចិត្ត​ភរិយា​អ្នក​បាន​។

១. ស្តាប់​ភរិយា​ដោយ​ប្រើ​ត្រចៀក និង​សម្លឹង​ភ្នែក​នាង​ដោយ​យកចិត្តទុកដាក់​
២. រៀន​ប្រើ​ភាសា​ស្នេហា​ជាមួយ​គាត់ ហើយ​និយាយ​វា​ជាមួយនឹង​គាត់​
៣. សូម​ឲ្យ​ភរិយា​អាចធ្វើ​អ្វីដែល​គាត់​ចង់​ធ្វើ​
៤. ថ្នម និង​យល់ចិត្ត​គាត់
៥. ស្រឡាញ់​គាត់​ដោយ​គ្មាន​លក្ខខណ្ឌ​៕​