​ឆ្នាំក្រោយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​នឹង​បង្កើន​គម្រោង​កម្ចី​ហិរញ្ញប្បទាន​ពី​បរទេស​ជាង​ពីរពាន់លាន​ដុល្លារ

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular