ដោយៈ បាយ័ន/សៀ​បរាបៈ តាម​អនុសាសន៍​ណែនាំ ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​របស់ សម្តេច​អគ្គ​មហា សេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និង​ក្រសួង​ពាក់ព័ន្ធ រដ្ឋបាល​ខេត្តសៀមរាប ដាក់ចេញ​វិធានការ ១១ ចំណុច ដើម្បី​ធ្វើការ​ណែនាំ ស្តីពី​ការការពារ បង្ការ​ទប់ស្កាត់ ការរីក​រាលដាល ជំងឺ​កូ​រីដ​-១៩ នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា នៅក្នុង​ខេត្តសៀមរាប​។​

​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង នៃ​សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី​ការការពារ បង្ការ ទប់ស្កាត់ ការរីក​រាលដាល ជំងឺ​កូ​រីដ​-១៩ នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា មាន​ដូចខាងក្រោម ៖​