ដោយៈ​ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ចាក់កណ្ដាញ់​
​គុណសព្ទ​
​ដែល​ក្រញាញ់​ចាក់ស្រេះ​, ដែល​ចំពាក់​ស្មុគស្មាញ រក​ដើម​ចុង​ពុំ​ឃើញ​
​សក់​ចាក់កណ្ដាញ់​, សូត្រ​ចំពាក់​ចាក់កណ្ដាញ់ ។​

ចាក់កន្ទ្រង់​
​កិរិយាសព្ទ​
​លោត​ដោយ​ជើង​តែ​ម្ខាង ត្រង់​ក្រឡា​គំនូស​ដែល​គូសដី​តាម​កំណត់ ។​
នាមសព្ទ​
​ឈ្មោះ​ល្បែង​ក្មេង​មួយ​យ៉ាង ដែល​លេង​ដោយមាន​គំនូស​ដី​ជា​ក្រឡា​កំណត់ព្រំដែន​, បោះ​ដុំ​មូល ១ ម្នាក់​ហើយ​លោត​ដោយ​ជើង​តែ​ម្ខាង ឈូស​ដុំ​មូល​នោះ​ដោយ​ជើង​ម្ខាង​ដែល​លោត​, មានដំណើរ​ចាញ់ឈ្នះ​តាម​កំណត់​
​លេង​ចាក់កន្ទ្រង់ ឬ លេង​លោត​កន្ទ្រង់ ។​

​ចាក់ក្រឡេក​
​នាមសព្ទ​
​ឈ្មោះ​ឈើ​តូច​មួយ​ប្រភេទ កាលបើ​មាន​អ្វី​ប៉ះពាល់​ត្រូវ​រង្គើ​ដើម ឬ មែក ក៏​សម្លប​ស្លឹក​ហាក់ដូចជា​ចេះ​រសើប​
​ដើម​ចាក់ក្រឡេក ។​
​ឈ្មោះ​ស្មៅ​មួយ​ប្រភេទ​មាន​អាការ​ហាក់ដូចជា​ចេះ​រសើប​ដែរ​
​ស្មៅ​ចាក់ក្រឡេក (​ម​. ព​. ព្រះខ្លប ផង​) ។​

ចាក់ចុច​
​កិរិយាសព្ទ​
​និយាយ​ប្រចុបប្រចែង លូក​លើ​សើ​ក្រាម ឲ្យ​គេ​យល់ស្រប​តាម​
​និយាយ​សម្រួល​ការចាក់​ចុច​ទាល់តែ​គេ​យល់ព្រម​តាម ។​
កិរិយាវិសេសន៍​
​និយាយ​ប្រចុបប្រចែង លូក​លើ​សើ​ក្រាម ឲ្យ​គេ​យល់ស្រប​តាម​
​និយាយ​សម្រួល​ការចាក់​ចុច​ទាល់តែ​គេ​យល់ព្រម​តាម ។​

​ចាក់ច្រាស​
​កិរិយាសព្ទ​
​ឆ្អែត​ហួសកំណត់​ទាល់តែ​ហែលហល់​ឡេះឡះ​អន្ទះអន្ទែង​
​ស៊ី​ទាល់តែ​ចាក់ច្រាស ។​
​គុណសព្ទ​
​ឆ្អែត​ហួសកំណត់​ទាល់តែ​ហែលហល់​ឡេះឡះ​អន្ទះអន្ទែង​
​ស៊ី​ទាល់តែ​ចាក់ច្រាស ។​