ថៃ ​បង្កើន​ការទប់ស្កាត់​ ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា មិនឱ្យ​ជ្រៀតចូល​ប្រទេស​ខ្លួន នៅពេល​ផ្ទុះ​ការឆ្លង​កូ​វីដ ​១៩ ជាសហគមន៍​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -Most Popular