ជំងឺ​ចម្លែក​ម្យ៉ាង ផ្ទុះ​នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា និង​កំពុង​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកជំងឺ កើនឡើង ជាង ៣០០ នាក់ ត្រូវបាន​បញ្ជូនទៅ​មន្ទីរពេទ្យ​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular