ថាមពល​,ថាមភាព​,​ថាមមាត្រ​,ថាមវន្ត​

ដោយៈ​ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ថាមពល​
(​ថា​ម៉ៈ ពល់​)
នាមសព្ទ​
(​បា​.; សំ​. ស្ថា​ម​ពល​) កម្លាំងចិត្ត​និង​កម្លាំងកាយ​; កម្លាំង​យ៉ាង​ស្វាហាប់​, ​កម្លាំង​ដ៏​លើសលុប​ឬ​ដ៏​ក្លា​ខ្លាំង​
​ថាមពលបរមាណូ​, ​កីឡា​អាច​ញ៉ាំង​ថាមពល​ឲ្យ​កើតមាន​ពេញលេញ ។


​ថាមភាព​
(​ថា​ម៉ៈ​—)
​នាមសព្ទ​
(​បា​. —​ភាវ​; សំ​. ​ស្ថា​ម + ភាវ​) ភាព​នៃ​កម្លាំង​, ​ការ​មាន​កម្លាំង​, ដំណើរ​ស្វាហាប់​អង់អាច

​ថាមមាត្រ​
(​ថា​ម៉ៈ​មាត​)
​នាមសព្ទ​
(​បា​. សំ​.; បា​. ថា​ម​+​ម​ត្ត​; សំ​. ​ស្ថា​ម​+​មាឌ ឬ មាត្រ​) ប្រដាប់​សម្រាប់​វាស់​ស្ទង់​សន្ទុះ​កម្លាំង​នៃ​គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន​និង​អគ្គិសនី

​ថាមវន្ត​
(​ថា​ម៉ៈ​-​វ័ន​)
គុណសព្ទ​
(​បា​.; សំ​. ​ស្ថា​មន៑​+​វន៑ ឬ —​វន្ត​) ដែលមាន​កម្លាំង​, ​ដែល​ប្រកបដោយ​សេចក្តី​ស្វាហាប់​
​ជន​ថាមវន្ត​, ​បុគ្គល​ថាមវន្ត​, ​អ្នកកីឡា​ថាមវន្ត ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -Most Popular