ខេត្តកណ្តាល បិទបួន​ទីតាំង ជា​បណ្តោះអាសន្ន ក្រោយ​រកឃើញ​មាន អ្នក​ប៉ះពាល់​ជាមួយ អ្នក​កើត​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ចំនួន​ជិត ៧០ នាក់​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular