ទាក់ទង​ ទាក់ទាម​ ​ទាក់ទិន​ ​ទាញទង់​ ទង់​

ដោយៈ​ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ទាក់ទង​
​កិរិយាវិសេសន៍​
​ដែលមាន​គន្លង​ឬ​ទំនង​ទាក់​គ្នា​, ទទួល​គ្នា​
​ពាក្យ​ទាក់ទង​គ្នា​, សេចក្ដី​ទាក់ទង​គ្នា​; និយាយ​ទាក់ទង ។​
​ប្រើ​ជា កិ​. ក៏មាន​
​ការណ៍​នេះ​ទាល់តែ​ទាក់ទង​ជាមួយនឹង​ឪពុក​ខ្ញុំ​ទើប​ដឹង​ប្រាកដ​បាន ។​
គុណសព្ទ​
​ដែលមាន​គន្លង​ឬ​ទំនង​ទាក់​គ្នា​, ទទួល​គ្នា​
​ពាក្យ​ទាក់ទង​គ្នា​, សេចក្ដី​ទាក់ទង​គ្នា​; និយាយ​ទាក់ទង ។​
​ប្រើ​ជា កិ​. ក៏មាន​
​ការណ៍​នេះ​ទាល់តែ​ទាក់ទង​ជាមួយនឹង​ឪពុក​ខ្ញុំ​ទើប​ដឹង​ប្រាកដ​បាន ។​

​ទាក់ទាម​
​កិរិយាវិសេសន៍​
​ដែល​ទីមទាម​ដោយ​ទើសទាល់​ដំណើរ ឬ​ទើសទាល់​គំនិត​
​រឿងនេះ​ខ្ញុំ​សម្រេច​ភ្លាមៗ​ពុំទាន់​បានទេ ព្រោះ​នៅមាន​ដំណើរ​ទាក់ទាម​ច្រើនណាស់ ។​
​គុណសព្ទ​
​ដែល​ទីមទាម​ដោយ​ទើសទាល់​ដំណើរ ឬ​ទើសទាល់​គំនិត​
​រឿងនេះ​ខ្ញុំ​សម្រេច​ភ្លាមៗ​ពុំទាន់​បានទេ ព្រោះ​នៅមាន​ដំណើរ​ទាក់ទាម​ច្រើនណាស់ ។​

​ទាក់ទិន​
​កិរិយាសព្ទ​
​ជំពាក់​ឆ្វាក់​នឹង​គ្នា​, ជំពាក់​វា​ក់វិន ។​
នាមសព្ទ​
​សេចក្ដី​ជំពាក់​ឆ្វាក់​នឹង​គ្នា (​និយាយ​ពី​ពាក្យសម្ដី​ក៏បាន​, ពីអ្វីៗ​ក៏បាន )
​មាន​ទាក់ទិន​ច្រើន​កន្លែង ។​
នាមសព្ទ​
​ឈ្មោះ​តម្រា​ហោរ​មួយ​ប្រភេទ​សម្រាប់​គន់គូរ​ពិនិត្យមើល​កាល​ល្អ​អាក្រក់​
​ក្បួន​ទាក់ទិន​, តម្រា​ទាក់ទិន ។​
​គួរប្រើ​ជា ទ័​ក្ស​ទិន “​ថ្ងៃ​រឹងប៉ឹង គឺ​ថ្ងៃ​ហ្មត់ចត់​” វិញ សម​ជាង (​ប៉ុន្តែ​យើង​ពុំ​អាច​ហ៊ាន​សម្រេច​ដោយ​ដាច់ខាត​ទេ​) ។ មើល​ពាក្យ មហាទក្សា ក្នុង​ពាក្យ មហា ផង ។​

​ទាញទង់​
( ម​. ព​. ទង់ កិ​. ) ។​
​ទង់​
​កិរិយាសព្ទ​
​ទាញ​ទាំងពីរ​ខាង​ទៅវិញទៅមក​, ទាញ​ទៅ​ទាញ​មក​; ច្រើន​និយាយថា ទង់ទាញ ឬ ទាញទង់ គឺ​ទាញ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក​, ប្រអូសប្រទាញ​គ្នា ។​
​ព​. ប្រ​. ដឹកនាំ​ចិត្តគំនិត​អ្នកដទៃ​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​
​ខ្ញុំ​ខំ​ទង់ទាញ​វា​ណាស់ដែរ ប៉ុន្តែ​គេ​មិន​តាម ។​
​នាមសព្ទ​
​ផ្ទាំង​សំពត់​ឬ​ចម្រៀក​សំពត់ ដែល​ដេរ​ឲ្យ​មាន​សណ្ឋាន​និង​ព័ណ៌​ឬ​រូប​ផ្សេងៗ សម្រាប់​ប្រើ​ជា​កិ​តិ្ត​យស​ក្នុង​ប្រទេសមួយៗ ; ឬក៏​ប្រើ​ជា​គ្រឿង​សម្គាល់​តាម​សណ្តាប់​សាសនា​នីមួយៗ​; ប្រើ​ជា​គ្រឿង​បូជា​ក៏មាន​; សូម្បី​ធ្វើ​ដោយ​ក្រដាស​ក៏​ហៅ ទង់ ដែរ ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular