​ដោយ​: ជា សីហ​:/​ភ្នំពេញ​: លោក វេ​ង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងកសិកម្ម​រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ​បាន​រាយការណ៍​ថា បរិមាណ​ស្រូវ​ដែល​កម្ពុជា​អាច​ផលិត​បាន​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០២០ នេះ​មាន​ជាង ៨,៥​លាន តោន​។​

លោក​បាន​បញ្ជាក់ថា “​បរិមាណ​ផល​ស្រូវ​រដូវវស្សា​អាច​ទទួលបាន​ចំនួន​ប្រមាណ ៨ .៥៩៦ .៨៧៧ តោន ច្រើនជាង​ឆ្នាំ​២០១៩ ដែល​ទទួលបាន ចំនួន ៨. ២៦៩. ៤៨០​តោន​។​

​លោក​បាន​បន្តទៀតថា ទិន្នផល​ស្រូវវស្សា​ជា​មធ្យម​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០ មាន​ចំនួន ៣. ១២២​គ​ក្រ​/​ហ​ត ច្រើនជាង ឆ្នាំ​២០១៩ ដែល​ទទួលបាន​ចំនួន ៣.០៩៥ គ​ក្រ​/​ហ​ត ៕​PC