ដោយៈ​បូព៌​ព្រឹក្ស​,សុផល/​ភ្នំពេញៈ​រដ្ឋាភិបាល​ប្រទេស​ជប៉ុន​ផ្តល់​ថវិកា​ជិត​មួយ​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក​សម្រាប់​ការពង្រឹង​ប្រព័ន្ធ​ថែទាំ​ផ្នែក​វះកាត់​កុមារ​ក្នុង​ខេត្តក្រចេះ និង​ការលើកកម្ពស់​ការអប់រំ​បញ្ចូល​គ្នា​ក្នុង​ខេត្តកណ្តាល​។​

លោក​មិ​កា​មិ​ម៉ាសា​ហ៊ី​រ៉ូ​ឯកអគ្គរាជទូត​ជប៉ុន​និង​អ្នកតំណាង​អង្គភាព​ទាំង​២​បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចសន្យា​ផ្តល់ជំនួយ(រូបថតស្ថានទូត)

​ផេ​ក​ផ្លូវការ​របស់​ស្ថានទូត​ជប៉ុន​ប្រចាំ​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃទី​១៥​ខែធ្នូ​នេះ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា​នៅ​ថ្ងៃទី​១៤​ខែធ្នូ​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​បាន​ឯកភាព​ផ្តល់​ថវិកា​សរុប​ចំនួន​៩៦៨.៣៩០​ដុល្លារ​ដល់​អង្គការ​ចំនួន​ពីរ​ក្រោម​គ្រោងការ​ជំនួយ​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង​សម្រាប់​គម្រោង​របស់​អង្គការ​ក្រៅ​
​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​។ ទឹកប្រាក់​ចំនួន ៦៩៤.៥៣៩ ដុល្លារ​សម្រាប់​អង្គការ​មូលនិធិ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍​និង​ជំនួយ​សង្គ្រោះ​អន្តរជាតិ (FIDR) ដើម្បី​អនុវត្ត​គម្រោង​ស​ល្យ​សាស្ត្រ​កុមារ​ប្រចាំ​ខេត្តក្រចេះ​(​ឆ្នាំ​ទី​២) និង ទឹកប្រាក់​ចំនួន ២៧៣.៨៥១​ដុល្លារ​សម្រាប់​សមាគម​សម្រាប់​ជំនួយ និង​សង្គ្រោះ​នៃ​ប្រទេស​ជប៉ុន (AAR Japan) ដើម្បី​អនុវត្ត​គម្រោង​លើកកម្ពស់​ការអប់រំ​បរិ​យា​ប័ន្ន​សម្រាប់​កុមារ​ពិការ​តាមរយៈ​ពង្រឹង​ការអនុវត្ត​ក្នុង​តំបន់​គំរូ និង​ការអភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​វាយតម្លៃ​ការអប់រំ​បរិ​យា​ប័ន្ន (​ឆ្នាំ​ទី​២)​។
​លោក​មិ​កា​មិ​ម៉ាសា​ហ៊ី​រ៉ូ​ឯកអគ្គរាជទូត​ជប៉ុន​និង​អ្នកតំណាង​អង្គភាព​ទាំង​២​បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចសន្យា​ផ្តល់ជំនួយ​របស់​ពួកគេ​ជាមួយនឹង​អ្នកតំណាង​អង្គការ​ទាំងពីរ​។​លោក​ទូត​មានប្រសាសន៍ថា​យើង​ជឿជាក់ថា​ជំនួយឥតសំណង​នេះ​នឹង​ជួយ​ក្នុង​ការកែលម្អ​គុណភាព​ជីវិត​សម្រាប់​ប្រជាជន​នៅក្នុង​តំបន់​នីមួយៗ​នៃ​គម្រោង​៕​

លោក​មិ​កា​មិ​ម៉ាសា​ហ៊ី​រ៉ូ​ឯកអគ្គរាជទូត​ជប៉ុន​និង​អ្នកតំណាង​អង្គភាព​ទាំង​២​បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចសន្យា​ផ្តល់ជំនួយ(រូបថតស្ថានទូត)លោក​មិ​កា​មិ​ម៉ាសា​ហ៊ី​រ៉ូ​ឯកអគ្គរាជទូត​ជប៉ុន​និង​អ្នកតំណាង​អង្គភាព​ទាំង​២​បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចសន្យា​ផ្តល់ជំនួយ(រូបថតស្ថានទូត)លោក​មិ​កា​មិ​ម៉ាសា​ហ៊ី​រ៉ូ​ឯកអគ្គរាជទូត​ជប៉ុន​និង​អ្នកតំណាង​អង្គភាព​ទាំង​២​បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចសន្យា​ផ្តល់ជំនួយ(រូបថតស្ថានទូត)