​ស្រា​ជិត ៤.០០០ លីត្រ បានត្រូវ​​បំផ្លាញចោល ក្រោយពី​បាន​បង្ក​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់ និង​ពុល ជាង ១០០ នាក់​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular