ចំកាង​ ,ចំកោង​ ,ចំណង​,ចំណង់​,ចំណត​,ចំណត់​

ដោយៈ​ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

ចំកាង​
​កិរិយាសព្ទ​
​លា​ត្រដាង​ឲ្យ​កាង​ចេញ​
​ចំកាងស្លាប​, ចំកាងដៃ ។​

ចំកោង​
​កិរិយាសព្ទ​
​ប្រឹង​ឲ្យ​កោង​
​ចំកោងខ្លួន ។​

ចំណង​
​នាមសព្ទ​
​កំនួច​ដែល​ចង​កួច​ភ្ជាប់​ត​គ្នា ។ ចំណងដៃ អំបោះ​ដែល​ចងដៃ ឬ​ប្រាក់ ឬក៏​ទ្រព្យ​របស់​ដែល​គេ​ឲ្យ​ជា​កំដរដៃ . .

ចំណង់​
​នាមសព្ទ​
​សេចក្ដី​ចង់​, ដំណើរ​ចង់​
​អញ្ជើញ​ពីសា​តាម​ចំណង់​ចុះ​, បណ្ដោយ​ឲ្យ​អស់ចំណង់​ចុះ

ចំណត​
​នាមសព្ទ​
​ដំណើរ​ដែល​ចត​; ទី​សម្រាប់​ចត​
​ចំណតទូក​; មួយ​ចំណត ពីរ​ចំណត (​សំ​. ស្ថានីយ​)

ចំណត់​
​នាមសព្ទ​
​រស​ដែល​ចត់​
​ចំណត់​ផ្លែ​ក្វិ​ដ្ឋ​ខ្ចី ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -Most Popular