ស្ថានីយ​ ,ស្ថាបនកម្ម​,ស្ថាបនិក​,ស្ថាបនិកា​,ស្ថាបនៈ​

ដោយៈ​ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

ស្ថានីយ​
(—​នី​)
​នាមសព្ទ​
( សំ​.; បា​. ​ឋានីយ ជា គុ​. “​ដែល​គួរ​ជាទី​តាំង​; ដែល​គួរ​ឈប់​, ​គួរ​សំចត​; …” ) ទី​សម្រាប់​សម្នាក់​, ​សម្រាប់​ឈប់​; ទី​ចត​, ទីសំចត​; ដំណាក់​សម្រាប់​ឈប់សម្រាក​, ​សម្រាប់​ដាក់រទេះ​ជាដើម​; ស្រុក​, ភូមិ​, ​លំនៅ ( ម​. ព​. ​ឋានីយ ) ។​

​ស្ថាបនកម្ម​
(—​ប៉ៈ​ន៉ៈ​ក័​ម​)
នាមសព្ទ​
( សំ​. ស្ថាបន + ក​ម៌​ន៑​; បា​. ​ឋា​បន + កម្ម ) ដូចគ្នា​នឹង ស្ថាបនៈ ឬ ស្ថាបនា ។​

ស្ថាបនា​
(—​ប៉ៈ​ន៉ា​)
( ម​. ព​. ស្ថាបនៈ ) ។​

ស្ថាបនិក​
(—​ប៉ៈ​—)
នាមសព្ទ​
( សំ​.; បា​. ​ឋា​ប​និក ) អ្នកតាក់តែង​, ​អ្នក​តែងតាំង​; អ្នក​សង់​, អ្នក​សាងសង់​ឬ​អ្នកចាត់ការ​សាងសង់​; បើ​ស្ត្រី​ជា ស្ថាបនិកា ។​

ស្ថាបនិកា​
(—​ប៉ៈ​—)
​មើល​ពាក្យ ស្ថាបនិក ។​

ស្ថាបនៈ​
(—​ប៉ៈ​ន៉ៈ​)
នាមសព្ទ​
( សំ​. ​ស្ថាបន​; បា​. ​ឋា​បន ) ការតាំង​, ​ការតម្កល់​; ការតាក់តែង​ឬ​តែងតាំង​; ការសង់​, ​ការសាងសង់​
​ធ្វើ​ស្ថាបនៈ ( ប្រើ​ជា ស្ថាប័ន ឬ ស្ថាបនកម្ម ក៏បាន ) ។​
​ចំពោះ​ពាក្យ ស្ថាបនា ច្រើន​ប្រើ​ជា កិ​.
​បាន​ស្ថាបនា​អគារសិក្សា​មួយ​ខ្នង ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular