ក្រសួង​ការងារ ជូនដំណឹង​ស្តីពី ការបើក​ផ្ដល់ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ លើក​ទី​៤៣ ដល់​កម្មករ​ជាង ៣ ពាន់​នាក់​

ដោយៈ ដេប៉ូ / ​ភ្នំពេញៈ នៅ​ថ្ងៃទី​២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០ នេះ ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ បានចេញ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការបើក​ផ្ដល់ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ (​លើក​ទី​៤៣) ជូន​បងប្អូន​កម្មករ និយោជិត សរុប​ចំនួន ៣.១៤០ នាក់ នៅ​រោងចក្រ សហគ្រាស ចំនួន ៥ ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ ដែល​ត្រូវបាន​ព្យួរ កិច្ចសន្យាការងារ​
​ស្របតាម​ស្មារតី​នៃ កញ្ចប់​វិធានការ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​។

​សេចក្តីជូនដំណឹង មាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោមៈ​

ក្រសួង​ការងារ ជូនដំណឹង​ស្តីពី ការបើក​ផ្ដល់ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ លើក​ទី​៤៣ ដល់​កម្មករ​ជាង ៣ ពាន់​នាក់​

ក្រសួង​ការងារ ជូនដំណឹង​ស្តីពី ការបើក​ផ្ដល់ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ លើក​ទី​៤៣ ដល់​កម្មករ​ជាង ៣ ពាន់​នាក់​

ក្រសួង​ការងារ ជូនដំណឹង​ស្តីពី ការបើក​ផ្ដល់ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ លើក​ទី​៤៣ ដល់​កម្មករ​ជាង ៣ ពាន់​នាក់​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -Most Popular