​ដោយៈ មុនី​រ័ត្ន / ភ្នំពេញៈ បន្ទាប់ពី​បានបញ្ចប់ ការបិទ​ផ្សាយ បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ដំបូង ការដោះស្រាយ​បណ្តឹងតវ៉ា និង​បណ្តឹង​ជំទាស់​ចប់​រួចរាល់ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត (​គ​.​ជ​.​ប​) បានរៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ ជាមួយ​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ ស្តីពី​ការផ្តល់​សុពលភាព និង​ការប្រកាស​ផ្សាយ បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវការ ឆ្នាំ​២០២០ ចំនួន​អ្នកមាន​ឈ្មោះ ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត និង​ចំនួន​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០ នៅ​ទីស្តីការ គ​.​ជ​.​ប ។​

​លោក ឯម សូផាត សមាជិក គ​.​ជ​.​ប បានបញ្ជាក់​ថាៈ គ​.​ជ​.​ប សម្រេច​ផ្តល់​សុពលភាព បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវការ ឆ្នាំ​២០២០ គឺ​ប្រជាពលរដ្ឋ ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ថ្មី មាន​ចំនួន ២៦៨.៦១១ នាក់ ស្មើនឹង ៨៩,៤២%​។ ឈ្មោះ​ដែល​ត្រូវបាន​លុបចេញ ពី​បញ្ជី​បោះឆ្នោត មាន​ចំនួន ១៥៤.៧៨៥ នាក់ ។ ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមាន​ឈ្មោះ ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវការ ឆ្នាំ​២០២០ មាន​ចំនួន ៨.៨៣១.៩៧១ នាក់ ស្មើនឹង ៨៥,០៦% ធៀប​នឹង​ចំនួន​ប្រជាពលរដ្ឋ ប៉ាន់ស្មាន​សរុប ដែលមាន​អាយុ ចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ​ឡើង​។ ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត មាន​ចំនួន ២៣.៤២៥ ការិយាល័យ​។​

​លោក​បាន​បន្ថែមថាៈ លំដាប់​អាយុ ភេទ អ្នក​ដែលមាន​ឈ្មោះ ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវការ ឆ្នាំ​២០២០ មានដូចជាៈ អ្នកបោះឆ្នោត​ជា​ស្ត្រី មាន​ចំនួន ៤.៧១២.៧៣២ នាក់ អ្នកបោះឆ្នោត​អាយុ ១៨ ឆ្នាំ មាន​ចំនួន ៣៩.៤២៦ នាក់ អ្នកបោះឆ្នោត​អាយុ ១៩ ឆ្នាំ មាន​ចំនួន ៦១.៩៥០ នាក់ អ្នកបោះឆ្នោត ដែលមាន​អាយុ​ចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ ដល់ ៣០ ឆ្នាំ មាន​ចំនួន ២.៥៣៣.៦២៣ នាក់ អ្នកបោះឆ្នោត​ដែលមាន​អាយុ ចាប់ពី ៣១ ឆ្នាំ ដល់ ៤៥ ឆ្នាំ មាន​ចំនួន ៣.២៦០.៦៤០ នាក់ អ្នកបោះឆ្នោត ដែលមាន​អាយុ ចាប់ពី ៤៦ ឆ្នាំ ដល់ ៦៥ ឆ្នាំ មាន​ចំនួន ២.៣២៨.៣៦០ នាក់ និង​អ្នកបោះឆ្នោត ដែលមាន​អាយុ ចាប់ពី ៦៦ ឆ្នាំ​ឡើង មាន​ចំនួន ៧០៩.៣៤៨ នាក់​។​

​នៅក្នុង​ឱកាស​នេះដែរ មាន​តំណាង​គណបក្សនយោបាយ អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល ដែល​បាន​ចូលរួម នៅថ្ងៃនេះ បានទទួល​ស្គាល់ និង​អបអរសាទរ ជាមួយនឹង​លទ្ធផល នៃ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវការ ឆ្នាំ​២០២០​។​

​ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​សំណួរ របស់​អ្នកសារព័ត៌មាន ដែល​បាន​ចោទ​សួរថា មាន​គណបក្សនយោបាយ​មួយ បានប្រកាសថា មិន​ទទួលស្គាល់​លទ្ធផល នៃ​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០២០ លោក សោម សូ​រី​ដា អគ្គលេខាធិការរង គ​.​ជ​.​ប បាន​ពន្យល់ថាៈ បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវការ ឆ្នាំ​២០២០ គឺ​បាន​រៀបចំឡើង ស្របទៅតាម​ច្បាប់ បទបញ្ជា និង​នីតិវិធី យ៉ាង​ត្រឹមត្រូវ​។ ការមិនទទួលស្គាល់ បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវការ​នេះ គឺជា​សិទ្ធិ​របស់​បុគ្គល ឬ​ក្រុម​ណាមួយ ប៉ុន្តែ​បញ្ជី​នេះ នៅតែមាន​សុពលភាព ប្រើប្រាស់​តាមផ្លូវ​ច្បាប់​។​

​ចំពោះ​អ្នក​ដែល​ខកខាន មិន​បានមក​ពិនិត្យ បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត នៅ​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ អាច​នឹង​ធ្វើបាន នៅ​ឆ្នាំ​២០២១ តាមច្បាប់​តម្រូវ​។​

​សូម​ជម្រាបជូន​ថា នៅថ្ងៃនេះ គ​.​ជ​.​ប បាន​ផ្សព្វផ្សាយ បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវការ ឆ្នាំ​២០២០ ជា​សាធារណៈ នៅលើ​គេហទំព័រ គ​.​ជ​.​ប voterlist.nec.gov.kh ឬក៏​ចូល​ទៅកាន់​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទដៃ (App) Voterlist KH ។ បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវការ​នេះ ក៏​ត្រូវបាន​បញ្ជូនទៅរ​ក្សា​ទុក ជា​ឯកសារ នៅ​លេខាធិការដ្ឋាន​រាជធានី ខេត្ត រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត និង​នៅតាម​សាលាឃុំ សង្កាត់ ទាំង ១.៦៤៦ ទូទាំងប្រទេស ផងដែរ​។​

​គណបក្សនយោបាយ ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​ស្របច្បាប់ ស្តីពី គណបក្សនយោបាយ មាន​សិទ្ធិ​ស្នើសុំ​ជាវ បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវការ ឆ្នាំ​២០២០ ច្បាប់​ថតចម្លង ឬ​/​និង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវការ តាម​ទម្រង់ PDF File បាន ដោយ​បង់ថ្លៃ តាម​តម្លៃ​ផលិត​៕/V​.mara