ការធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​តាម​សណ្ឋាគារ និង​សាលារៀន​នៅ​ភ្នំពេញ​បានបញ្ចប់​

ដោយៈ​ប​.​ខុន​/​ភ្នំពេញៈ មណ្ឌល​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដែលមាន​អគារ​ចំនួន​៥ អាច ទទួល​អ្នកធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​បាន​ចំនួន​៥០៤​នាក់ និង​ក្រុមគ្រូពេទ្យ​ទៀតផង​នោះ បានប្រកាស​ដាក់ ឱ្យ​ប្រើបាស់​ដោយ​លោក​អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៦ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១ ដើម្បី​ឈានទៅ បញ្ចប់​ការធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​នៅតាម​សាលារៀន និង​សណ្ឋាគារ​ហើយ​។​

​សូមបញ្ជាក់ថា​ការធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កន្លង​ទៅបាន ដាក់​នៅតាម​សណ្ឋាគារ និង​សាលារៀន​ដែល​រៀបចំឡើង​ដោយ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៕​

ការធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​តាម​សណ្ឋាគារ និង​សាលារៀន​នៅ​ភ្នំពេញ​បានបញ្ចប់​

ការធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​តាម​សណ្ឋាគារ និង​សាលារៀន​នៅ​ភ្នំពេញ​បានបញ្ចប់​

ការធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​តាម​សណ្ឋាគារ និង​សាលារៀន​នៅ​ភ្នំពេញ​បានបញ្ចប់​

ការធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​តាម​សណ្ឋាគារ និង​សាលារៀន​នៅ​ភ្នំពេញ​បានបញ្ចប់​

ការធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​តាម​សណ្ឋាគារ និង​សាលារៀន​នៅ​ភ្នំពេញ​បានបញ្ចប់​

ការធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​តាម​សណ្ឋាគារ និង​សាលារៀន​នៅ​ភ្នំពេញ​បានបញ្ចប់​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -Most Popular