ពងក្រពើ , ពងក្អុក , ពងខ្យង , ពងចាប , ពងត្រង​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ពងក្រពើ​
​គុណសព្ទ​
( ព​. ប្រ​. ) ដែលមាន​ទ្រង់ទ្រាយ​ស្រដៀង​នឹង​ពងក្រពើ​
​ទ្រង់​ពងក្រពើ​, រាង​ពងក្រពើ ។​
​នាមសព្ទ​
​ឈ្មោះ​ប្រអប់​ឬ​ស្មុគ​ដែលមាន​រាង​ស្រដៀង​នឹង​ពងក្រពើ​
​ប្រអប់​ពងក្រពើ​,​ស្មុគ​ពងក្រពើ ។​

​ពងក្អុក​
​គុណសព្ទ​
( ព​. ប្រ​. ) ពាក្យ​សម្រាប់​ហៅ​ផ្លែ​ក្រសាំង​, ផ្លែ​ខ្វិត​, ផ្លែ​ត្របែក​, ពោត​ជាដើម​ដែល​នៅ​ខ្ចី​មាន​សាច់​ឬ​គ្រាប់​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ពងត្រី​ក្អុក​ឬ​ពងខ្យង​
​ក្រសាំង​ពងក្អុក ឬ ក្រសាំង​ពងខ្យង​, ពោត​ពងខ្យង ។​
នាមសព្ទ​
( ព​. ប្រ​. ) ពាក្យ​សម្រាប់​ហៅ​ផ្លែ​ក្រសាំង​, ផ្លែ​ខ្វិត​, ផ្លែ​ត្របែក​, ពោត​ជាដើម​ដែល​នៅ​ខ្ចី​មាន​សាច់​ឬ​គ្រាប់​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ពងត្រី​ក្អុក​ឬ​ពងខ្យង​
​ក្រសាំង​ពងក្អុក ឬ ក្រសាំង​ពងខ្យង​, ពោត​ពងខ្យង ។​

ពងខ្យង​
​គុណសព្ទ​
( ម​. ព​. ពងក្អុក ) ។​
នាមសព្ទ​
( ម​. ព​. ពងក្អុក ) ។​

​ពងចាប​
​នាមសព្ទ​
( សព្ទ​អារក្ស ) ពាក្យ​មេមត់​ហៅ​កូនខ្ចី​ឬ​កូនតូច ( ម​. ព​. ផ្កាឈូក និង ប្រាក្រឹត ផង ) ។​

​ពងត្រង​
​នាមសព្ទ​
​ឈ្មោះ​ស្វាយ​មួយ​ប្រភេទ ផ្លែ​រាង​ត្រមុល​បន្តិច កាល​នៅ​ខ្ចី​មាន​រសជូរ​ខ្លាំង​
​ស្វាយពងត្រង ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular