ប្រធាន​មន្ទីរ​ឧស្សាហកម្ម​ខេត្ត​កំ​ពតៈ ទិន្នផល​អំបិល ដែល​ផលិត​បាន ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០ អាច​ផ្គត់ផ្គង់​ដល់​ពលរដ្ឋ នៅ​ទូទាំងប្រទេស​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular