លេបថ្នាំ គួរ​លេប​ជាមួយទឹកអ្វីទើបល្អ ?

ដោយៈ health.com.kh : វា​ជាការ​ប្រសើរ​បំផុត​ក្នុងការ​លេបថ្នាំ​របស់​អ្នក​ជាមួយនឹង​ទឹក​ធម្មតា ដោយសារតែ​ទឹកតែ និង​ទឹកដោះគោ គឺ​មិន​ត្រូវបាន​ជួយ​ដល់​ការ​បឺត​ស្រូប​របស់​សមាសធាតុ រួមផ្សំ របស់​ថ្នាំ​ជាក់លាក់​មួយចំនួន​នោះទេ ។ ថ្នាំ​ទាំងនោះ​មានដូចជា ៖ ថ្នាំ​គ្រាប់​សារជាតិ ដែក និង​ថ្នាំ​ផ្សះ តេ​ត្រា​ស៊ី​គ្លី ន ( tetracycline antibiotics) ។ ដូច្នេះ អ្នក​ត្រូវ​ចងចាំ​ថា អ្នក​មិន ត្រូវ​ធ្វើការ​លេបថ្នាំ​ភ្លាមៗ​បន្ទាប់ពី​ពេល​ទទួលទាន​អាហារ​ពេលព្រឹក​រួច​នោះទេ ។

​អ្នក​ត្រូវ​រង់ចាំ យ៉ាងហោចណាស់​អោយបាន​១​ម៉ោង​សិន បន្ទាប់ពីអ្នក​បាន​ផឹក​ទឹកដោះគោ, តែ ឬ​កាហ្វេ​មុនពេល​អ្នក​ត្រូវ​លេបថ្នាំ ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ​អ្នក​ត្រូវ​ផឹក​ទឹកដោះគោ ជាមួយនឹង​អាហារ​ពេលព្រឹក ឬ​នៅមុន​ពេល​អ្នក​ចូល​គេង​នោះ​អ្នក​ត្រូវ​លេបថ្នាំ​មួយ​ម៉ោង ក្រោយពេល​អ្នក​ញ៉ាំ​អាហារ​ពេលព្រឹករួច ឬ មួយ​ម៉ោង​មុន​ពេលអ្នក​ផឹក​ទឹកដោះគោ នៅពេលយប់ ៕/PC​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular