ងងក់ , ក្ងិងក្ងង់ , ក្ងិចក្ងក់ , ងុរងក់ , ង៉ិកង៉ក់​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ងងក់​

កិរិយាវិសេសន៍​

ដែល​ងក់​រឿយៗ​
​ដើរ​ងងក់​, ធ្វើការ​ងងក់​; ច្រើន​និយាយ​ចំពោះតែ​មនុស្ស​ចាស់ ដែល​ដើរ ឬ ធ្វើការ​ងើបៗ ងក់ៗ ដោយ​ជរា ។​

ក្ងិងក្ងង់​

​គុណសព្ទ​

​វៀច​ក្រវិកក្រវក់​មិន​រៀបរយ​
​ឈើ​ក្ងិងក្ងង់ ជាដើម ។​

​ក្ងិចក្ងក់​

គុណសព្ទ​

ដែល​វៀច​កុង​ចុះ​កុង​ឡើង​
​ឈើ​វៀច​ក្ងិចក្ងក់ ។​

​ងុរងក់​

​គុណសព្ទ​

ចាស់ជរា​គ្រាំគ្រា​ខ្លាំង​, ដែល​ទ្រម​ខ្លាំង​មានដំណើរ​ជជ្រុលជជ្រក​
​ចាស់​ងុរងក់ (​ពាក្យ​សាមញ្ញ​) ។ (​ម​. ព​. ហូនហ៊ក់ ផង​) ។​

​ង៉ិកង៉ក់​

កិរិយាសព្ទ​

​ងេកងោក​, ធ្វើ​មាយា​ញ៉ិកញ៉ក់ (​ម្ញ៉ិកម្ញ៉ក់​) ។​

​កិរិយាវិសេសន៍​

ដែលមាន​ដំណើរ​ញ៉ិកញ៉ក់​
​ដើរ​ង៉ិកង៉ក់​, ធ្វើ​ង៉ិកង៉ក់ ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular