ដោយ​: ដេប៉ូ / ភ្នំពេញ​: ក្រសួង​ការងារ និង បណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ​នៅ​ថ្ងៃទី​២១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១​នេះ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ​ស្តីពី​ការបើកប្រាក់​រំលឹក​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ដែលមាន​មុន​ឆ្នាំ​២០១៩ និង​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០ និង​ឆ្នាំ​២០២១ សម្រាប់​រោងចក្រ សហគ្រាស​ផ្នែក​កម្មន្តសាល​។

​បើ​យោងតាម​សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់​ក្រសួង​ការងារ​បានបញ្ជាក់​ដោយ​ប្រាប់​ដល់​ម្ចាស់ ឬ​នាយក​រោងចក្រ សហគ្រាស និង​កម្មករនិយោជិត ផ្នែក​កម្មន្តសាល​ទាំងអស់ ដែល​ប្រើប្រាស់​កិច្ចសន្យាការងារ​មាន​ថិរវេលា​មិន​កំណត់ (UDC) ឱ្យ​ជ្រាបថា ការបើកប្រាក់​រំលឹក​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ដែលមាន​មុន​ឆ្នាំ​២០១៩ និង​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០ និង​ឆ្នាំ​២០២១ ត្រូវ​ចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​ឡើងវិញ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២១ ដូចខាងក្រោម​៖១) ការបើកប្រាក់​រាំ​លឹក​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ដែលមាន​មុន​ឆ្នាំ​២០១៩​។ ប្រាក់​រំលឹក​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ដែលមាន​មុន​ឆ្នាំ​២០១៩ (​ប្រសិនបើ​មាន​) ដែល​ត្រូវ​បើក​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០ ត្រូវ​ទូទាត់​នៅក្នុង​ត្រីមាស​ទី​១ និង​នៅក្នុង​ត្រីមាស​ទី​៣​។ ប្រាក់​រំលឹក​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ដែលមាន​មុន​ឆ្នាំ​២០១៩ (​ប្រសិនបើ​មាន​) ដែល​ត្រូវ​បើក​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២១ ត្រូវ​ទូទាត់​នៅក្នុង​ត្រីមាស​ទី​២ និង​នៅក្នុង​ត្រីមាស​ទី​៤​។​២) ការបើកប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ក្នុង​ឆ្នាំ​។​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០ ត្រូវ​ទូទាត់​នៅក្នុង​ត្រីមាស​ទី​១ និង​នៅក្នុង​ត្រីមាស​ទី​៣​។ ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២១ ត្រូវ​ទូទាត់​នៅក្នុង​ត្រីមាស​ទី​២ និង​នៅក្នុង​ត្រីមាស​ទី​៤​។​៣) កម្មករនិយោជិត និង​និយោជក ក៏​អាច​ចរចា​កំណត់​នីតិវិធី និង​កាលបរិច្ឆេទ​ជាក់លាក់​នៃ​ការទូទាត់​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ខាងលើ ស្របតាម​ស្ថានភាព​រោងចក្រ សហគ្រាស និង​អាជីវកម្ម​របស់ខ្លួន​។​

​ជាមួយគ្នានេះ​ក្រសួង​ក៏បាន​ធ្វើការ​អំពាវនាវ​ដល់​ម្ចាស់ ឬ​នាយក​រោងចក្រ សហគ្រាស កម្មករនិយោជិត​ផ្នែក​កម្មន្តសាល និង​គ្រប់ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់ ត្រូវ​តម្កល់​ផលប្រយោជន៍​រួម​ជាធំ ដោយ​ត្រូវ​ពិភាក្សាគ្នា​រក​ដំណោះស្រាយ​ប្រកបដោយ​ស្មារតី​ទទួលខុសត្រូវ​ខ្ពស់ ដើម្បី​រក្សាបាន​នូវ​និរន្តរភាព​ការងារ និង​ភាពសុខដុមរមនា​ក្នុង​ទំនាក់ទំនង​វិជ្ជាជីវៈ​៕