សីតុណ្ហភាព ចាប់ផ្តើម​កើនឡើង និង​មាន​ភ្លៀង​តិចតួច ចាប់ផ្តើម​ធ្លាក់​

អាកាសធាតុ នៅក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ សីតុណ្ហភាព មានការ​កើនឡើង ជា​លំដាប់ , មាន​ភ្លៀង​តិចតួច នៅ​តំបន់​ទំនាប ភាគខាងត្បូង​, មាន​ខ្យល់​បក់បោក​ខ្លាំង នៅ​ខ្ពង់រាប​ភាគ​ខាងកើត និង​មាន​ភ្លៀង​ផ្គរ រន្ទះ​បង្គួរ នៅ​តំបន់​មាត់សមុទ្រ​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular