អ្នក​ចាត់ការ​ទូទៅ​របស់​ក្រុម Southampton ទាមទារ​ឱ្យ​កូនក្រុម​ប្រឹងប្រែង​បន្ថែម ពេល​ទទួលភ្ញៀវ Arsenal យប់​នេះ​

អ្នក​ចាត់ការ​ទូទៅ​របស់​ក្រុមព្រះ​ម៉ែ​ម៉ារី Southampton លោក រ៉ាល់ ហា​សិន​ហា​ត់ថល ជឿ​ថា​ក្រុម​របស់​លោក​នឹង​ធ្វើ​បាន​ប្រសើរ​ទល់នឹង​ក្រុម​កាំភ្លើង​ធំ Arsenal នៅ​យប់​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ ត្បិត​បាន​ទម្លាក់​កាំភ្លើង​ធំ​ចេញពី FA Cup កាល​ចុង​សប្តាហ៍​ក្តី​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular