លទ្ធផល​ចុងក្រោយ នៃ​ការធ្វើជំរឿនៈ កម្ពុ​ជាមាន​ប្រជាជន​សរុប ចំនួន ១៥,៦ លាន​នាក់

សម្តេច​ក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង មហាផ្ទៃ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ ជំរឿន​ទូទៅ​ប្រជាជន នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ឆ្នាំ​២០១៩ បានបញ្ជាក់​ថាៈ តាម​លទ្ធផល​ចុងក្រោយ ជំរឿន​ទូទៅ​ប្រជាជន នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃទី​៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ប្រជាជន​កម្ពុជា មាន​ចំនួន ១៥,៦ លាន​នាក់ កើនឡើង​ពី ១៣,៤ លាន​នាក់ នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៨​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular