ក​យ​កា​និង​ធនាគារជាតិ ប្រកាស​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវកា​រ‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​ប្រព័ន្ធ “​រី​ធែ​ល​ផេ​”

​ដោយៈ​សុផល​/​ភ្នំពេញ​: ទីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ​កូរ៉េ​(​ក​យ​កា​) និង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃទី​២៦​ខែមករា​នេះ​បានប្រកាស​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវកា​រ‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​ប្រព័ន្ធ “​រី​ធែ​ល​ផ‍េ​”​។ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដ៏​សំខាន់​នេះ ដើរតួ​យ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការ​ចូលរួមចំណែក អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈ​ការ​ផ្តល់នូវ ការទូទាត់​ប្រកបដោយ សុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព និង ជា​ឧបករណ៍​ទូទាត់​ដោយ​រហ័ស សម្រាប់​ការទូទាត់​ពាណិជ្ជកម្ម​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular