អ្នក​ចិញ្ចឹម​ត្រី​អះអាង​ពង្រីក​បរិមាណ​និង​គុណភាព ខណៈ​តម្រូវការ​ខ្ពស់​ពី​អ្នក​ទទួលទាន​

​ដោយ​: ពៅ​និមល / ភ្នំពេញ​: លោក​ប្រធាន​សមាគម​វា​រី​វប្បករ​កម្ពុជា បាន​បាន​ធានា និង​អះអាងថា នឹង​បង្កើន​ផលិតកម្ម​វារីវប្បកម្ម​ក្នុង​កសិដ្ឋាន​ឲ្យ​បាន​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ​ថែមទៀត ឡើង​ទាំង​បរិមាណ និង​គុណភាព ដើម្បី​ឆ្លើយតប​និង​ទីផ្សារ​បច្ចុប្បន្ន​ដែលមាន​តម្រូវការ​ខ្ពស់​ពី​អ្នក​ទទួលទាន​ក្នុងស្រុក​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular