ដោយៈ​ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​
ព្រាង​

កិរិយាសព្ទ​

​ធ្វើ​មួយ​ទ្រួស​ល្បងមើល​សិន​; និយាយ​, ស្នើ​មួយ​លើក​មុន​ល្បងមើល​សិន​
​ព្រាងការ​, ព្រាងសំបុត្រ​, ព្រាង​សេចក្ដី​, ព្រាងដំណើរ​, និយាយ​ព្រាង ។​

គុណសព្ទ​

​ដែល​គ្រាន់តែ​ធ្វើ​ឬ​និយាយ​មួយ​លើក​មុន​ល្បងមើល​សិន​
​សេចក្ដីព្រាង​, សំបុត្រ​ព្រាង​, ពាក្យ​ព្រាង ។​
​ភ្លឺ​ព្រាងៗ ដែល​ភ្លឺ​បន្តិចៗ​ព្រឹមៗ ។ យល់​ព្រាងៗ យល់​បន្តិចៗ​មិនទាន់​ស៊ប់ ។​

ព្រាច​

កិរិយាសព្ទ​

​សាច​រាច​ទៅ​, ចាប់​បាច​រាច​ទៅ​
​ព្រាច​គ្រាប់ពោត​, ព្រាចអង្កាម ។​

ព្រាត​

កិរិយាវិសេសន៍​

(​សំ​. វ្រា​ត ប្រើ​ជា ន​. “​គណៈ​, ពួក​, បន​…”; សំ​. ក្ល​. វ > ព = ព្រាត ) ដែល​ដេរដាស​ដាច់ៗ​ពីគ្នា​, ដែល​រដឹក​ហូរហែ​
​ចង្កៀង​ភ្លឺ​ព្រាត​, ស​ព្រាត​; សត្វ​ហើរ​ព្រាត​, មនុស្ស​ចេញ​ដើរ​ព្រាត​, មើលទៅ​ឃើញ​ព្រាត ។​
​ព្រាតព្រោង ឬ ព្រោងព្រាត ដែល​ភ្លឺ​ព្រោង​រដឹក​ដាច់ៗ​ពីគ្នា ។​

គុណសព្ទ​

(​សំ​. វ្រា​ត ប្រើ​ជា ន​. “​គណៈ​, ពួក​, បន​…”; សំ​. ក្ល​. វ > ព = ព្រាត ) ដែល​ដេរដាស​ដាច់ៗ​ពីគ្នា​, ដែល​រដឹក​ហូរហែ​
​ចង្កៀង​ភ្លឺ​ព្រាត​, ស​ព្រាត​; សត្វ​ហើរ​ព្រាត​, មនុស្ស​ចេញ​ដើរ​ព្រាត​, មើលទៅ​ឃើញ​ព្រាត ។​
​ព្រាតព្រោង ឬ ព្រោងព្រាត ដែល​ភ្លឺ​ព្រោង​រដឹក​ដាច់ៗ​ពីគ្នា ។​

​ព្រាត់​

កិរិយាសព្ទ​

​បែក​ឃ្លាត​ចាក​បុគ្គល​ជាទី​ស្រឡាញ់​, ឃ្លាត​បាត់​លែង​បាន​ចួប​គ្នា​ទៀត​
​ព្រាត់កូន​, ព្រាត់មិត្រ ។​
​ព្រាត់ប្រាស ឬ ប្រាសព្រាត់ ( ម​. ព​. ប្រាស ) ។ ព្រាត់ព្រាក ( ម​. ព​. ព្រាក ) ។​

ព្រាន​

​នាមសព្ទ​

​ប្រមាញ់​, នេសាទ​
​ព្រានម្រឹគ​, ព្រានបក្សី ឬ ព្រានសត្វស្លាប ។​
​ព្រានព្រៃ ពនេចរ ។ ព្រានសន្ទូច ឬ នេសាទ​សន្ទូច​អ្នក​ចង​សន្ទូច​ឬ​អ្នក​ស្ទូចត្រី ។ ព្រានសំណាញ់​ឬ​នេសាទ​សំណាញ់ អ្នក​បង់សំណាញ់ ។​