សិល្បការិនី​កូរ៉េខាងត្បូង​អាយុ​២៦​ឆ្នាំ​ត្រូវបាន​គេ​ប្រទះឃើញ​ស្លាប់​នៅ​ក្រុង​សេ​អ៊ូ​ល ដោយសង្ស័យថា​ជា​ការធ្វើអត្តឃាត​ ។​សុង យូ​-​ជុង បាន​ស្លាប់​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅ​រ៍ហើយ​ពិធី​បុណ្យ​សព​តូច​មួយ​ត្រូវបាន​រៀបចំ​ធ្វើឡើង​ស្របទៅតាម​បំណង​របស់​គ្រួសារ​នាង រីឯ​មូលហេតុ​នៃ​មរណភាព​នេះ​មិន​ត្រូវបាន​គេ​បញ្ជាក់​ទេ​។​

សិល្បការិនី​កូរ៉េខាងត្បូង​អាយុ​២៦​ឆ្នាំ​ត្រូវបាន​គេ​ប្រទះឃើញ​ស្លាប់​នៅ​ក្រុង​សេ​អ៊ូ​ល ដោយសង្ស័យថា​ជា​ការធ្វើអត្តឃាត​ ។​សុង យូ​-​ជុង បាន​ស្លាប់​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅ​រ៍ហើយ​ពិធី​បុណ្យ​សព​តូច​មួយ​ត្រូវបាន​រៀបចំ​ធ្វើឡើង​ស្របទៅតាម​បំណង​របស់​គ្រួសារ​នាង រីឯ​មូលហេតុ​នៃ​មរណភាព​នេះ​មិន​ត្រូវបាន​គេ​បញ្ជាក់​ទេ​។​

 

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular