​រដ្ឋមន្ត្រី​យុត្តិធម៌​ហូឡង់​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ថា ជន​ដែល​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ក្នុងអំឡុង​កុបកម្ម​៣​យប់​នឹង​ត្រូវ​ប្រឈម​ការកាត់ទោស​ភ្លាមៗ​នៅ​ពេល​ប្រទេស​ជួប​ចលាចល​ស៊ីវិល​​ដ៏​អាក្រក់​បំផុត​ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មកនេះ​។​

​រដ្ឋមន្ត្រី​យុត្តិធម៌​ហូឡង់​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ថា ជន​ដែល​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ក្នុងអំឡុង​កុបកម្ម​៣​យប់​នឹង​ត្រូវ​ប្រឈម​ការកាត់ទោស​ភ្លាមៗ​នៅ​ពេល​ប្រទេស​ជួប​ចលាចល​ស៊ីវិល​​ដ៏​អាក្រក់​បំផុត​ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មកនេះ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular