​ថ្លែង​ទៅកាន់​ប្រតិភូ​១.៦០០​នាក់ក្នុងសមាជ​បក្ស​នៅ​ទីក្រុង​ហាណូយ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ប្រធាន​បក្ស​កុំម្មុយនីស្ត​វៀតណាម លោក ង្វៀន ភូ​ជុង បាន​អបអរ​ការរីក​រំចើន​សេដ្ឋកិច្ច​​និង​ការទប់ស្កាត់​ជំងឺ​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​បានល្អ ដោយ​ចាត់ទុក​វា​ជា​សមិទ្ធិផល​ធំៗ​របស់​ប្រទេស​។​

​ថ្លែង​ទៅកាន់​ប្រតិភូ​១.៦០០​នាក់ក្នុងសមាជ​បក្ស​នៅ​ទីក្រុង​ហាណូយ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ប្រធាន​បក្ស​កុំម្មុយនីស្ត​វៀតណាម លោក ង្វៀន ភូ​ជុង បាន​អបអរ​ការរីក​រំចើន​សេដ្ឋកិច្ច​​និង​ការទប់ស្កាត់​ជំងឺ​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​បានល្អ ដោយ​ចាត់ទុក​វា​ជា​សមិទ្ធិផល​ធំៗ​របស់​ប្រទេស​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular