អ្នកជំនាញ​កំពុង​ពិគ្រោះ​យោបល់​លើ​សេចក្ដី​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដីពី​ការគ្រប់គ្រង​វិស័យ​អប់រំ​កាយ និង​កីឡា

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​បាន​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពិគ្រោះ យោបល់​លើ​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ស្ដីពី​ការគ្រប់គ្រង​លើ​វិស័យ​អប់រំ​កាយ និង​កីឡា​ដែល​បាន ប្រារព្ធ​ធ្វើឡើង​ពេញ​មួយថ្ងៃ កាលពី ថ្ងៃទី​២៦ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​ហ្វឹក ហ្វឺ​ន​កីឡា​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular