ព្រឹទ្ធសភា​អាម៉េរិក​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​២៦​មករា​បាន​បញ្ជាក់​ទទួលស្គាល់​លោក អាន​ថូ​នី ប្លីន​ខិន ជា​រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​ដោយ​មាន​សមាជិក​សំខាន់ៗ​នៃ​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​​ដែល​ជា​គូប្រជែង បាន​គាំទ្រ​រូបលោក​។​

ព្រឹទ្ធសភា​អាម៉េរិក​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​២៦​មករា​បាន​បញ្ជាក់​ទទួលស្គាល់​លោក អាន​ថូ​នី ប្លីន​ខិន ជា​រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​ដោយ​មាន​សមាជិក​សំខាន់ៗ​នៃ​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​​ដែល​ជា​គូប្រជែង បាន​គាំទ្រ​រូបលោក​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular