នៅ​បន្ទាយមានជ័យ កសិករ ដាំ​ដំ​ឡូ​វ​មី បាន​ជាង ១,៧ លាន​តោន ក្នុង​១​ឆ្នាំ

នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កសិករ ដាំ​ដំ​ឡូ​វ​មី​បាន​ជាង ១,៧ លាន​តោន ក្នុង​១​ឆ្នាំ ពោលគឺ​បាន​ជែង​ដាច់​ផលិតផល​ស្រូវ ច្រើនជាង ៣ ដង ឯណោះ ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular