ករណី​កូវី​ដ​លើ​ពិភពលោក​កើនឡើង​ដល់​ជាង​១០០ លាន​នាក់ ខណៈ​អាម៉េរិក​គ្រោង​កំណត់​ឡើងវិញ​នូវ​ការប្រយុទ្ធ​ជាមួយកូ​វីដ​១៩

ករណី​កូវី​ដ​លើ​ពិភពលោក​កើនឡើង​ដល់​ជាង​១០០ លាន​នាក់ ខណៈ​អាម៉េរិក​គ្រោង​កំណត់​ឡើងវិញ​នូវ​ការប្រយុទ្ធ​ជាមួយកូ​វីដ​១៩

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular