ពលរដ្ឋ ចោទថា កាត់ផ្តាច់​ផ្លូវ​ធ្វើដំណើរ តែ​ក្រុមហ៊ុន​អចលនវត្ថុ​ថា ត្រៀម​ធ្វើ​ស្ពាន ដោយ​ហាម​ឆ្លងកាត់​ការដ្ឋាន​

ប្រជាពលរដ្ឋ ជា​ម្ចាស់​ដី បាន​និយាយថា មន្ត្រី​យោធា ម្នាក់ បាន​កាត់ផ្តាច់​ផ្លូវ​ធ្វើដំណើរ​របស់​ពួកគេ ក៏ប៉ុន្តែ​មន្ត្រី​យោធា​ជា​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន អចលនវត្ថុ បាន​និយាយថា ជាការ​កាយ​ដិ ត្រៀម​ធ្វើ​ស្ពាន​ហើយ​បាន​ហាម​ប្រជាពលរដ្ឋ ជា​ម្ចាស់​ដី កុំឱ្យ​ឆ្លងកាត់​ការដ្ឋាន​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular