គ្រូបង្វឹក​ថ្មី​របស់​តោ​ខៀវ Chelsea ចូល​មក​ធ្វើការ​ភ្លាមៗ មិន​ចាំ​ស្អែក ក្រោយ​លោក​ឡាំ​ផាត​ត្រូវ​បណ្តេញចេញ​

គ្រូបង្វឹក​ថ្មី​របស់​តោ​ខៀវ Chelsea ចូល​មក​ធ្វើការ​ភ្លាមៗ មិន​ចាំ​ស្អែក ក្រោយ​លោក​ឡាំ​ផាត​ត្រូវ​បណ្តេញចេញ​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular