កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​២៦​មករា ក្លិប Aston Villa បាន​ចុះហត្ថលេខា​ទិញ​ខ្សែបម្រើ ម៉ូ​ហ្គាន សាន​សុន ពី​ក្លិប Marseille ក្នុង​តម្លៃ​ខ្លួន ១៥,៥ លាន​ផោន (២១,២៩ លាន​ដុល្លារ​)​។​​កីឡាក​រវ័យ ២៦ ឆ្នាំ​រូប​នេះ​បាន​ចុះ​កុងត្រា​រយៈពេល ៤ ឆ្នាំ​កន្លះ​នៅ​ឯ​ទឹកដី Villa Park​។​

កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​២៦​មករា ក្លិប Aston Villa បាន​ចុះហត្ថលេខា​ទិញ​ខ្សែបម្រើ ម៉ូ​ហ្គាន សាន​សុន ពី​ក្លិប Marseille ក្នុង​តម្លៃ​ខ្លួន ១៥,៥ លាន​ផោន (២១,២៩ លាន​ដុល្លារ​)​។​​កីឡាក​រវ័យ ២៦ ឆ្នាំ​រូប​នេះ​បាន​ចុះ​កុងត្រា​រយៈពេល ៤ ឆ្នាំ​កន្លះ​នៅ​ឯ​ទឹកដី Villa Park​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular