លោក គ្រីស វ៉ា​យ​ឌ័​រ គ្រូបង្វឹក​របស់​ក្រុម​ដាវ​ធំ Sheffield United បាន​អះអាង​ថា ក្រុម​កំពុង​ត្រដាបត្រដួស​របស់លោក​លែង​ខ្វល់​រឿង​ចាញ់​ទៀតហើយ នៅ​ពេល​ពួកគេ​ជួប​ជាមួយ​ក្រុម​បិសាច​ក្រហម Manchester United នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​។​

លោក គ្រីស វ៉ា​យ​ឌ័​រ គ្រូបង្វឹក​របស់​ក្រុម​ដាវ​ធំ Sheffield United បាន​អះអាង​ថា ក្រុម​កំពុង​ត្រដាបត្រដួស​របស់លោក​លែង​ខ្វល់​រឿង​ចាញ់​ទៀតហើយ នៅ​ពេល​ពួកគេ​ជួប​ជាមួយ​ក្រុម​បិសាច​ក្រហម Manchester United នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular