គិតត្រឹមម៉ោង៣រសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែមករានេះ មានថ្នាក់ដឹកនាំ ២៦៣រូបហើយ បានបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សរ៍ ជូនដល់ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ ជំហានទី២

គិតត្រឹមម៉ោង៣រសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែមករានេះ មានថ្នាក់ដឹកនាំ ២៦៣រូបហើយ បានបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សរ៍ ជូនដល់ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ ជំហានទី២៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular