ក្រុមហ៊ុន​ដំណាប់​ផ្លែឈើ ខ្មែរ​ដំបូង​គេ គ្រោង​នាំចេញ​ផលិតផល​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​អាមេរិក​

ក្រោម​ជំនួយ​ហិរញ្ញវត្ថុ របស់​ទីភ្នាក់ងារ​ជំនួយ​អាមេរិក​( USAID) ក្រុមហ៊ុន​ដំណាប់​ផ្លែឈើ មិ​សុ​តា​បាន ចាប់​ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្ម​ដើម្បី​អនុវត្ត​ផែនការ គម្រោង និង​ពង្រីក​ទីផ្សារ​អោយ​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ ជាពិសេស​ការនាំចេញ​ដំណាប់​ផ្លែឈើ របស់​ខ្មែរ​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular