អង្គភាព​ស៊ើបការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា និង​រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុងភ្នំពេញ បាន​ចុះ​អនុស្សរណៈ យោគយល់​

អង្គភាព​ស៊ើបការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា និង​រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័ត ក្រុងភ្នំពេញ បាន​ចុះ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​មួយ​កាលពី​ថ្ងៃទី ២៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular