លោក​អេង ជា​សាន ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ទទួលបន្ទុក ជា​ប្រធាន​រដ្ឋបាល​ជលផល​ត្រូវបាន​​ ​តែងតាំង​ជា អនុរដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់​និង​នេសាទ​។​ចំណែក​លោក​ពុំ សុថា ត្រូវបានតែងតាំង​ជា​ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ទទួលបន្ទុក ជា​ប្រធាន​រដ្ឋបាល​ជលផលជំនួស៕

លោក​អេង ជា​សាន ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ទទួលបន្ទុក ជា​ប្រធាន​រដ្ឋបាល​ជលផល​ត្រូវបាន​​
​តែងតាំង​ជា អនុរដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់​និង​នេសាទ​។ ​ចំណែក​លោក​ពុំ សុថា ត្រូវបានតែងតាំង​ជា​ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ទទួលបន្ទុក ជា​ប្រធាន​រដ្ឋបាល​ជលផលជំនួស៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular