លោក វ​ង្សី វិស្សុត រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រតិភូ​អម​នាយករដ្ឋមន្ត្រី និង ជា​រដ្ឋលេខាធិការ​ប្រចាំ​ការ​​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ថ្លែងថា ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​សរុប​បច្ចុប្បន្ន​របស់​កម្ពុជា ស្ថិត​ក្នង​រង្វង់​១១៧.៩៣៩​ប៊ី​លាន​រៀល ឬ​ប្រមាណ​ជា​២៩.០១៣​លាន​ដុល្លារ​៕

លោក វ​ង្សី វិស្សុត រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រតិភូ​អម​នាយករដ្ឋមន្ត្រី និង ជា​រដ្ឋលេខាធិការ​ប្រចាំ​ការ​​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ថ្លែងថា ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​សរុប​បច្ចុប្បន្ន​របស់​កម្ពុជា ស្ថិត​ក្នង​រង្វង់​១១៧.៩៣៩​ប៊ី​លាន​រៀល ឫ​ប្រមាណ​ជា​២៩.០១៣​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក​។៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular