មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ ក.ប.ប ណែនាំម្ចាស់ស្ថានីយ៍ ដេប៉ូទាំងអស់ ត្រូវលក់ប្រេងឥន្ធនៈ តាមស្តង់ដារ ដែលក្រសួងបានកំណត់

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular