​រដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​ប៉េកាំង​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​២៧​មករា​នេះ​ថា សមយុទ្ធ​យោធា​ចិន​នៅ​ជិត​កោះ​តៃវ៉ាន់​ជា​«​ការព្រមាន​មែនទែន​មួយ​ចំពោះ​កម្លាំង​ខាងក្រៅ​» បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋាភិបាល​អាម៉េរិក​​ថ្មី​បាន​បង្ហាញ​ការគាំទ្រ​ដ៏​រឹងមាំ​ផង​ដែរ​ចំពោះ​កោះ​សេរីនិយម ឬ​កោះ​ផ្តាច់ខ្លួន​មួយ​នេះ​។​

​រដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​ប៉េកាំង​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​២៧​មករា​នេះ​ថា សមយុទ្ធ​យោធា​ចិន​នៅ​ជិត​កោះ​តៃវ៉ាន់​ជា​«​ការព្រមាន​មែនទែន​មួយ​ចំពោះ​កម្លាំង​ខាងក្រៅ​» បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋាភិបាល​អាម៉េរិក​​ថ្មី​បាន​បង្ហាញ​ការគាំទ្រ​ដ៏​រឹងមាំ​ផង​ដែរ​ចំពោះ​កោះ​សេរីនិយម ឬ​កោះ​ផ្តាច់ខ្លួន​មួយ​នេះ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular